За Фирма "ВИА ПЛАН" ЕООД


"ВИА ПЛАН" ЕООД, гр.София
e учредена на 19.12.1994г. с Решение по фирмено дело No.24042/1994г. на СГС с предмет на дейност: проучване и проектиране на пътни обекти, консултантска дейност и други незабранени от закона дейности. Фирмата се представлява и управлява от инж. Даниела Валентинова Пенева


Офис на Виаплан ЕООД

Фирмата е специализирана в проектирането на пътни обекти - магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура свързана с новото строителство или реконструкцията на пътните обекти – електрически и съобщителни кабели, въздушни електропроводи, водопроводи и канализация. Фирмата има опит и в проектирането на крайпътни обекти и обекти - високо строителство.Фирма "ВИА ПЛАН" ЕООД
разполага с екип от високо квалифицирани проектанти в областта на транспортното строителство, транспортни съоръжения и конструкции, геодезия и архитектура. Всички те са с лиценз за пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на МРРБ. В своята многостранна дейност фирмата се подпомага от опитни икономисти и секретар - администратор. За качественото и срочно изпълнение на своята дейност, фирмата разполага със съвременна компютърна и офис техника, геодезическа апаратура, и GPS техника.

До настоящият момент във "ВИА ПЛАН" ЕООД са проектирани около 700 км пътища и автомагистрали от Републиканската Пътна Мрежа - рехабилитация и ново строителство по програми финансирани с помоща на Европейския Съюз: “Транзитни пътища ІІ и ІІІ”; “ИСПА”; “ФАР-Трансгранично сътрудничество” и инвестиционната програма на Агенция “Пътна Инфраструктура”, от които са построени 230 км, а в строителство - 210 км. Предстои обявяването на търгове за избор на строител на други проектирани обекти, като най значителен от тях е ЛОТ 4 на автомагистрала “Тракия”. По проекти на фирмата са изградени булеварди, улици и кръстовища в Кърджали, Хасково, София; бензиностанции и други пътни обекти.


През януари 2004 г фирмата получи сертификат DIN EN ISO 9001:2000 за: проектиране на автомагистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения и улици, и цялата съпътстваща техническа инфраструктура, от немската организация за сертифициране "ÖHMI EuroCert" GmbH.