Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4496 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”