ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

 

АВТОМАГИСТРАЛИ И СКОРОСТНИ ПЪТИЩА

 

 •  ЛОТ No4 - Магистрала "Тракия" участък "Ямбол - Карнобат" от км 275+700 до км 325+280 - 2001/2003 г. Изпълнител ВИАПЛАН ЕООД. Технически проект - 2003 г. - предстои възлагане за строителство

 • ЛОТ No4 - Магистрала "Тракия" от км 275+700 до км 325+280 - 2001/2002 - Предпроектни проучвания

 • АМ "Калотина - Капитан Андреево" участък - Софийски околовръстен път Предпроектни проучвания
 

 

ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА III С УЧАСТИЕТО НА ЕИБ

 

 • Проход "Хайнбоаз" ЛОТ №6A/1998 път II-55 Велико Търново - Гурково от км 2+000 до км 4+300, от км 8+300 до км 11+300 - 2000/2001 г. в строителство.

 • ЛОТ №6B/1998 ПЪТ II-55 Велико Търново - Гурково от км 11+300 до км 40+00, от км 8+300 до км 11+300    2000 /2001 г. - предпроектни проучвания

 • ЛОТ №6A/1998 ПЪТ II-55 Велико Търново - Гурково от км 34+000 до км 57+000 , 1999/2000 г. в строителство.

 • ЛОТ №9/1998 ПЪТ I-1 Видин - Монтана от км 64+000 до км 103+000, 1999-2001.

 • АМ "Тракия" ЛOT №2/1997- ляво и дясно платно от км 90+200 до км 119+656 - 1997/1998 г. В експлоатация от 2001 г.

 

ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА ІІ С УЧАСТИЕТО НА ЕИБ

 

 • ЛОТ №9/1996 Сливен - Стара Загора от км 0+000 до км 59+656 - 1996/1997 г. в експлоатация от 2000 г.

 • ЛОТ №5/1996 Пирдоп - Розино от км 207+597 до км 242+904 - част пътни работи - 1995/1996 г.

 

 ПРОГРАМА ИСПА

 

 • ЛОТ №9/98 І-1 Видин - Монтана от км 64+789 до км 103+090 - 2000-2001 г. - предстои възлагане

 • ЛОТ №3/1997 Казанлък - Стара Загора от км 198+700 до км 225+685- 1996/1997 г. - предстои възлагане

 


 

ФАР СБС ПРОГРАМА

 • Път Е-79 "Стара Кресна - Сандански" от км 391+949.69 до км 415+791.43 участъци в гр. Кресна от км 397+579.22 до км 400+718.88, от км 403+709.84 до км 404+549.80, от км 409+183.53 до км 409+913.50 - 2002 г. Консултант LOUS BERGER S.A. 71 rue Fondary, 75015 Paris - 2000 г. - в строителство

 • Благоевград - Симитли от км 352+000 до км 360+000, Благоевград-Симитли от км 360+000 до км 367+200 - 1999 Геодезически измервания - в експлоатация от 2003г.

 • Надлез и пътен възел "Драгичево" - км 285+756 - 1998г.

 

ФАР СБС ПРОГРАМА - ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА КЪМ ГЪРЦИЯ

 • E80 Свиленград - Гръцка граница от км 0+000 до км 3+420 - 1998/1999 - в експлоатация от 2003 г.

 • E80/E85 Първомай - Свиленград от км 187+435 до км 188+044, от км 362+900 до км 367+342 - 1998 г. - в експлоатация от 2003 г.
 

 

ПЪТИЩА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

 • Път за археологически комплекс "Перперикон - 2003 г.

 • Пътна връзка между ГКПП "Кулата" и ГКПП "Промахон" - 2003 г. - в експлоатация от 2003 г.

 • Път III-407 Стражица - Полски Тръмбеш - Свищов от км 80+900 до км 92+700 - 2003 г.

 • Път II-13 Кнежа - Искър от км 83+000 до км 89+690 - 2003 г.

 • Път II-44 Разград - Попово от км 10+700 до км 13+780 - 2001 г.

 • Обход на гр.Чепеларе - от км 0+000 до км 4+000 - 2001-2002 г. - в строителство.

 • Обход на с. Поповци - от км 23+900 до км 25+800 - 2002 г. - в строителство.

 • Път III-3137 Веселец - Завет от км 0+000 до км 8+174 - 2001 г.

 • Път "Сливен - Ямбол" от км 136+000 до км 144+500 - 1999 г. - в строителство.

 • Рехабилитация на южен пътен възел Велико Търново. Път I-5 Русе - Стара Загора от км 101+030 до км 104+416 - 2000 г. - в експлоатация от 2003 г.

 • Път I-8 София - Пазарджик - Пловдив от км 183+070 до км 193+710 - 2000/2001 г.

 • Пътен възел "Ивайло" път I-5 Велико Търново -Дебелец от км 48+200 до км 49+600 - 2000/2001 г.

 • Път III-623/II-62 - Мламово - Бобовдол - Жедна - участък Бинека - Жедна - от км 2+600 до км 4+000, от км 8+100 до км 10+000 и от км 11+200 до км 17+700 - в строителство.

 • Път I-5 - Кърджали - разклона Джебел - от км 338+450 до км 350+750.

 • Магистрала "Марица" - надлез - 1999 г.

 • Магистрала "Марица" - ляво платно от км 106+270 до км 108+260 - 1999 г.

 • Път IV-21424 Завет - Побит Камък от км 0+000 до км 19+274 - 2001 г.

 • Път "Роман - Батулци" от км 31+600 до км 34+652 - 1996 г.

 • Магистрала "Калотина - Капитан Андреево" Софийски околовръстен път предпроектни работи - 1995 г.

 • Магистрала "Калотина - Капитан Андреево" соп - 1995 г.

 • Път Кресна - Влахи от км 2+000 до км 3+200 - 1995 г.

 • Проектни работи на изолационно - шумова стена на път III-534, обход на гр. Раднево - 1995 г.

 • Бензиностанции на "OMV" - София, Пазарджик, Кърджали - пътна част, вертикална планировка, сигнализация и маркировка - в експлоатация.

 • Складова и търговска база на "Фибрант-България" АД - София - пътна част, вертикална планировка, сигнализация и маркировка - в строителство.

 • Оценки за въдействие върху околната среда на пътни обекти.