ЕКИП

ЕКИП

 

Управител на "ВИА ПЛАН" ЕООД е инженер Даниела Пенева.  
Висше образование получава във Висшия Институт по Архитектура и Строителство /ВИАС/, гр. София, където се дипломира  през 1982 г. като инженер по Транспортно строителство. Инж. Даниела Пенева има 28 годишен опит в проектирането на пътища, от които  13 години в "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД, и от 1995 год. във фирма "ВИА ПЛАН" ЕООД - като управител и ръководител на проектантския колектив на фирмата.

 


Фирма "ВИА ПЛАН" ЕООД разполага с екип от високо квалифицирани проектанти в областта на транспортното строителство, транспортни съоръжения и конструкции, геодезия и архитектура. Всички те са с лиценз за пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на МРРБ. В своята многостранна дейност фирмата се подпомага от опитни икономисти и секретар-администратор. За качественото и срочно изпълнение на своята дейност, фирмата разполага със съвременна компютърна и офис техника, геодезическа апаратура, и GPS техника.