РЕФЕРЕНЦИИ

РЕФЕРЕНЦИИ И СЕРТИФИКАТИ

 

СЕРТИФИКАТИ

Сертификат ISO 9001:2000 от ÖHMI Euro Cert.

 

 

Сертификат Българска Стопанска Камара.


 

РЕФЕРЕНЦИИ

Референция от Гео Крафт ЕООД.

 

 

Референция от ОП Софпроект.

 

 

Референция от Българска Браншова Камара "Пътища".

 

 

Референция от фирма "Пътни Строежи" АД - Пловдив.


АТЕСТАТИ

Атестат от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Заповед за вписване в регистъра на Агенцията по Кадастъра.