Услуги
ЛOT №6A ПЪТ ІІ-55 ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО
 

АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ЛOT No4
от км 275+700 до км 325+280
• Проектиране на пътища и автомагистрали

• Проектиране на улици и скоростни градски магистрали

• Пътни възли, кръстовища, проекти за сигнализация и маркировка

• Техникоикономически анализ на пътни обекти

• Оценка въздействието върху околната среда на пътни обекти

• Подготовка на тръжни документи и консултантска дейност

  • Проектиране на големи съоръжения: мостове, надлези, корекция на реки

• Проектиране на техн. инфраструткура: улично осветление, силови и съобщителни кабели

• Геодезически заснемания и кадастални планове

• Парцеларни планове, подробни устройствени планове

• Архитектурно проектиране